مدارک لازم جهت اخذ مدرک موقت از حوزه فارغ التحصیلان

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند؛جهت دریافت مدرک موقت خود پیش از مراجعه به اداره فارغ التحصیلان به مفاد ذیل توجه داشته باشند ،لذا در صورت عدم انجام مراتب زیر اداره مربوطه هیچگونه مدرکی به آنها ارائه نمی نماید.
  • 0