اناللّه و اناالیه راجعون

بدینوسیله مراتب تأثر و تألم مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم را نسبت به درگذشت مادر گرامیتان اعلام می دارد و از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب مغفرت نموده و همچنین برای خانواده محترمتان آرزوی صبر می نمایند./