برگزاری مسابقه تیراندازی با اسلحه بادی ویژه کارکنان و اساتید دانشگاه

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس یک دوره مسابقه تیر اندازی با اسلحه بادی و با حضور بیش از 30 نفر از کارکنان و اساتید دانشگاه توسط بسیج اساتید و دفتر امور فرهنگی دانشگاه در دو بخش برادران و خواهران برگزار گردید ، همچنین برای نفرات اول تا سوم جوایز نقدی در نظر گرفته شد و طی مراسمی به آنها اهداء می گردد