پذیرش 100درصد دانشجویان دانشکده بین الملل پزشکی قشم در آزمون جامع مهارت‌های بالینی

به گزارش روابط عمومی واحد قشم-دکتر سراج الدین محبی طی پیامی ضمن تبریک به کلیه همکاران در واحد قشم گفت:«پذیرش 100 درصدی دانشجویان دانشکده پزشکی این واحد در آزمون جامع کشوری (مهارت‌های بالینی) را می‌توان دستاوردی بزرگ در راستای ارتقاء سطح علمی و گسترش رشته‌های دانشکده پزشکی این واحد دانست.»