دیدار سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی قشم با اعضای شورای شهر این شهرستان

به گزارش روابط عمومی واحد قشم محبی در ادامه نسبت به ایجاد طرحهای دانش بنیان با مشارکت شهرداری و همچنین افزایش فعالیت های پژوهشی و کارگاهی مورد نیاز در راستای اهدافی چون افزایش سطح اشتغال و میل به تحصیل در میان اقشار گوناگون این منطقه تأکید کرد/