برگزاری جلسه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی قشم با فرماندار این شهرستان

به گزارش روابط عمومی واحد قشم محبی ضمن تاکید بر عدم شهریه محور بودن واحد های دانشگاهی به تأثیر آن بر افت سطح آموزشی و پژوهشی این مجموعه اشاره کرد و از ایجاد شورای اقتصادی با حضور کارشناسان و اعضای هیأت علمی واحد جهت بهره مندی از امکانات موجود و ایجاد بستر های لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی مورد نظر خبر داد همچنین علیرضا نصری ضمن استقبال از موارد مطروحه، آمادگی فرمانداری شهرستان قشم را در انجام امور اقتصادی در غالب همکاریهای فی مابین دو نهاد اعلام کرد ./