مدارک لازم جهت اخذ مدرک موقت از حوزه فارغ التحصیلان

  روابط عمومی واحد قشم مدارک لازم به شرح زیر می باشد ؛

  1. اصل و دو برگ کپی از مدارک پایه
  2. تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات تأیید شده (ممکن است دانشجو پیش تر مدارک مندرج در این بند را تحویل حوزه آموزش نموده باشد در این صورت نیازی به تهیه مجدد نمی باشد)
  3. یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه و کپی از کارت ملی
  4. واریز فیش بانکی :
  • فارغ التحصیلان دوره کاردانی مبلغ ۷۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
  • فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
  • فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  مبلغ ۱۸۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
  • فارغ التحصیلان دوره دکتری(تخصصی Ph.D و حرفه ای) مبلغ ۲۹۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

تذکر ۱ : لازم است علاوه بر مبالغ فوق ، دانشجویان کلیه مقاطع مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم واریز نمایند.

تذکر ۲ : ارائه دو قطعه تمبر ۱۰/۰۰۰ ریالی (بانک ملی) جهت صدور مدرک هنگام مراجعه به اداره فارغ التحصیلان الزامیست.


شماره حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (( ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ))

شماره حساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم (( ۰۱۰۵۶۰۴۱۱۰۰۰۸ بانک ملی ))

((توجه : کلیه فیش ها می بایست سه نسخه ای باشد))