برگزاری کارگاه تخصصی ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

روابط عمومی واحد قشم- کارگاه تخصصی اصول تغذیه با کد شناسه 33366 به مدت ۸ ساعت در تاریخ 26/07/96 در واحد بندر عباس برگزار می گردد ، متقاضیان لازم با مراجعه به ساختمان دکتر حسابی واحد قشم ، طبقه چهارم ،آقای یعقوبی مراتب لازم جهت شرکت در این دوره را اعلام دارند./