اعلام محکومیت سخنان دونالد ترامپ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

متن اطلاعیه :

بسمه تعالی

باز شاهد یکی دیگر از بدعهدی های ایالات متحده آمریکا دولت مستکبر آمریکا که موسس و حامی گروه های تروریستی در منطقه و جهان می باشد و با حمایت از گروه های تکفیری داعش ، القاعده طالبان و دیگر گروه های تروریستی سال ها است منطقه و نقاط مختلفی از جهان را دچار آشوب و بحران کرده است هستیم. دولت آمریکا بعنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر و قوانین بین المللی در نظام بین المللی مطرح است که این موضوعغیر قابل اعتماد بودن این دولت بی مسئولیت را بر تمام جهانیان آشکار ساخته است.

بسیج اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی واحد قشم گزافه گویی های رئیس جمهور بی منطق و گستاخ آمریکا و سیاست های خصمانه ضد ایرانی دولت فاسد آمریکا محکوم نموده و بر استمرار راه مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا جهانخوار تأکید می نماید.


بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم