قابل توجه اعضا محترم هیات علمی

به اطلاع می رساند ، درخصوص برگزاری هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر و انتخاب پژوهشگر برتر، اعضا محترم هیات علمی با رعایت نکات ذیل نسبت به تکمیل فرم ها اقدام نموده وبه همراه مستندات تا تاریخ 25/7/96 به حوزه پژوهش تحویل نمایند.لازم به ذکر است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

   

شرایط لازم جهت شرکت در جشنواره  :


1 - دریافت فایل هااز طریق سایت http:/rppc.msrt.ir

2 - فعالیت های پژوهشی انجام شده باید در 5 سال منتهی به مهرماه 1396 انجام شده ( از فروردین 1391 به بعد) باشد

3 - افرادی که طی 4 سال گذشته به عنوان یرگزیده جشنواره انتخاب شده اند مجاز به شرکت نمی باشند.

4 - تکمیل پرسشنامه به صورت کامل و تایپ شده در قالب فایل word به همراه دو قطعه عکس به انضمام اصل مستندات و لوح فشرده فایل مربوط الزامی می باشد (فعالیتهای منتشر شده در نشریات نامعتبر را ارسال نفرمایید.

4 - 1 -لازم به ذکر است منظور از فعالیت پژوهشی ،فعالیتهایی است که به اسم واحد قشم انجام شده اند.

4 - 2 -فعالیتهای منتشر شده در نشریات نامعتبر و همچنین مدارک ناقص مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

پژوهشگرانی که در رشته موضوعی خود از شاخص های کیفی (H-index) و میزان ارجاعات (Citation) بالا برخوردارند موفق به کسب امتیاز می گردند.