راه اندازی آزمایشگاه نفت و گاز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

روابط عمومی واحد قشم حسام الدین ستوده ضمن اعلام این خبر به وجود بستر های لازم از جمله نیاز منطقه آزاد قشم به گسترش میدان های گازی و نفتی و همچنین همکاری با دیگر آزمایشگاه های مشابه و مراکز تحقیقاتی با هدف بهره مندی از طرحهای برون دانشگاهی اشاره کرد./