بازدید مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم از مدارس سما این شهرستان به مناسبت روز جهانی کودک

منصورآزاد با حضور در دبستان های دخترانه و پسرانه سما به گفتگو با مسئولان و کارکنان مدارس پرداخت و همچنین پیشنهاداتی را جهت پیشبرد اهداف آموزشی ، پرورشی و فرهنگی بیان کرد‌. 

  • 0

نحوه پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین واحد قشم

نحوه پذیرش و چاپ مقاله در فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در زمینه مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها) ، اقتصاد، حسابداری و ...

  • 0